Перелік документів необхідних при подачі заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту

Дата додавання: 14.03.2013    |    Переглядів: 17991

Відповідно до  Допуску до складення кваліфікаційного іспиту, Порядку складення кваліфікаційного іспиту та Методики оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту, затвердженого Радою адвокатів України  16.02.2013 року (нова редакція) від 25.09.2015 року № 104

Із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає наступні документи:
  1. Документ державного зразка, що підтверджує набуття заявником повної вищої освіти за спеціальностями правознавство, правоохоронна діяльність, міжнародне право (оригінал та нотаріально посвідчену копію);
  2. Документ, що підтверджує наявність у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію);
  3. Документ встановленої форми (довідка, витяг) компетентного органу про відсутність судимості;
  4. Довідку медичної установи про стан здоров'я Заявника, (медична довідка про проходження обовязкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма 122-2/о;
  5. Оригінал та копію документу, який у встановленому законом порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника;
  6. Копію картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку.
  7. Власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про підтвердження того, що за останні два роки,які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право на заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва.