До уваги адвокатів, відомості яких не підтверджені в Єдиному реєстрі адвокатів України!

Дата додавання: 26.11.2013    |    Переглядів: 4182

Для підтвердження відомостей в ЄРАУ адвокату необхідно заповнити бланк заяви про внесення відомостей, що знаходиться за посиланням http://www.unba.org.ua/news/40074/, роздрукувати, підписати та надати до Ради адвокатів Дніпропетровської області.
До заяви додаються наступні документи: свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, а також документи, що підтверджують інформацію, зазначену адвокатом в графі «Адреса робочого місця адвоката» (договір оренди, безоплатного користування, свідоцтво про право власності на приміщення тощо). Копія сторінки паспорта адвоката з відміткою про прописку не є документом, що підтверджує вищевказану інформацію!
Внесення будь-яких даних до ЄРАУ здійснюється виключно за умови сплати адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.
У випадку надсилання адвокатом заяви засобами поштового зв’язку справжність підпису адвоката на заяві засвідчується нотаріально і до заяви додаються нотаріально завірені копії всіх необхідних документів.
Заяви адвокатів щодо внесення відомостей до ЄРАУ, що подаються без додавання вищезазначених документів, Радою адвокатів Дніпропетровської області не розглядаються.
Крім того, прострочення адвокатом надання/підтвердження відомостей до ЄРАУ або сплати щорічного внеску на здійснення адвокатського самоврядування є невиконанням рішень органів адвокатського самоврядування і тягне за собою за собою накладення дисциплінарного стягнення на адвоката, передбаченого законом, тому заяви будуть прийматися лише за письмовим поясненням адвокатів, наданих Голові Ради адвокатів Дніпропетровської області особисто.

 Голова Ради                                                                                                    Ю.В. Сиротенко


Звертатися за додатковою інформацією за адресою: 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Миронова 5, 4 поверх, y.syrotenko@unba.org.ua, (0562) 35-18-57